———- Forwarded message ——— From: אשוש חצב < @bezeqint.net> Date: Wed, Feb 12, 2020 at 7:50 PM ‪Subject: FW: FW: – -לא תישא – לשמור כבוד שם שמיים – שיעורו של הרב רן ישראלי- הערב ב 20:45‬ To: < @gmail.com>

*שיעורו השבועי של הרב רן ישראלי*
*נושא השבוע – **(**פרשת יתרו):*
*לשמור כבוד שם שמיים – *
*ולזכות לשמירה משמיים *
*בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות: *
*מה פירוש "לא תישא"?*
*מהי החומרה המיוחדת בלהוציא שם שמיים לבטלה?*
*ומהי החומרה המיוחדת בלשקר?*
*מה דינה של תקיעת כף? *
*מה דינה של התרת נדרים ושבועות? האם ניתן לעשות זאת? כיצד?*
*האם מותר להזכיר שמות של מלאכים? ואם כן, איזה?*
*מנהג הערבים שהמוציא שם המלך לבטלה דינו מיתה כפי שמובא בכד הקמח. מה הטעם? ומה למדו מכך חז"ל?*
*מה דינה וחומרתה של ברכה לבטלה? וברכה שאינה צריכה?*
*האם המברך ברכה לבטלה ושאינה צריכה עובר על "לא תישא"?*
*האם מותר להזכיר שם שמיים בחצי פסוק?*
*האם "לא תישא" שייך בדיני ברכות?*
*ו…כיצד קשור קיום "לא תישא" לזכות לשמירה משמיים??? *
**תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.*
**תפילת ערבית לפני השיעור בשעה 20:30 ולאחריו בערך ב-22:10 *
**כולם מוזמנים!*
**כיבוד קל יוגש*