———- Forwarded message ——— From: Rami < Date: Wed, Sep 2, 2020 at 3:09 PM ‪Subject: FW: FW: - - - שיעורו של הרב רן ישראלי- עבודת ה' בשמחה הערב ב 20:45‬ To: yosiyo@ *שיעורו השבועי של הרב רן ישראלי* *נושא השבוע **(**פרשת כי תבוא):* *עבודת ה' בשמחה – מניעת מגפות* *בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות: * *"כי תבוא" – לאן באים? ולהיכן יוצאים? * *מדוע מביאים ביכורים על שור?* *כיצד מגיעים לשמחה בעבודת ה'?* *ואיך נשמח בטוב שהקב"ה נותן? * *מדוע נסמכה פרשת ביכורים לקללות?* *כיצד מונעים קללות? וקורונה? * *"ארור אשר לא יקים" – מה לא יקים?* *האם יש חובה לקיים מצוות בשמחה? * *האם יש חובה להכין מקום לפתילה בחגים?* *מה תפקידם של הגבאים? והשלוחים?* *כמה כסף צריך להשקיע במצוות? * *ו... מה צריך לעשות בכדי להגיע לשמחה אמיתית??? * **תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.* **תפילת ערבית לפני השיעור בשעה 20:30 ולאחריו בערך ב-22:00 * **כולם מוזמנים**! יש להגיע עם מסכות, לשמור מרחק ולשמור על הגיינה*