———- Forwarded message ——— From: Rami < *שיעורו השבועי של הרב רן ישראלי* *נושא השבוע* *(לקראת תשעה באב):* *תשעה באב – הדמעה - והנחמה* *בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות:* *האם הקב"ה בוכה? אם כן, היכן, מתי וכנגד מי?* *מה באה לתקן קבלת ברכה?* *האם נשים חייבות לשמוע מגילת איכה? * *האם מברכים ברכת דיין האמת לפני קריאת התורה בתשעה באב? ולפני איכא?* *מתי נאמרים פרקי הנחמה? מדוע? * *מדוע אין אומרים ויהי נועם במוצ"ש תשעה באב?* *מתי מדליקים את הנר?* *מדוע מגביהים את הקול באיכה?* *מהם הטעמים להליכה לבית עלמין בתשעה באב?* *מה אומרים האדמורי"ם לגבי "תם עוונך"?* *ו... כיצד אפשר לזכות לחיים ארוכים דווקא בתשעה באב??* **תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.* **תפילת ערבית לפני השיעור בשעה 20:30 ולאחריו בערך ב-22:10* **כיבוד קל יוגש* *** *