———- Forwarded message ——— מאת: הרב גולן דיעי <gdzvia@gmail.com> ‪Date: יום ב׳, 12 ביולי 2021 ב-14:39‬ ‪‬
בס"ד
*לכל הציבור היקר והקדוש שלומות ואור*
אי"ה מחר יגיע לבית המדרש של משכן ידידה ברחוב בגין 83 המרא דאתרא הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א.
הנושא שיעסוק הוא נושא שיטריד את כולנו במהלך השנה הקרובה :
*"יסודות ההיתר מכירה" *. חשיבות הלימוד לעומק של הנושא הזה גדולה עד למאוד היות ששנה הבאה זה יהיה נוגע לכל בית הלכה למעשה בהתלבטות מה לקנות לבית : יבול נוכרי, אוצר בי"ד , היתר מכירה ? מה עושים כשמתארחים אצל אחרים ? ועוד שאלות רבות.
תפילת ערבית תתחיל בשעה 20:05 לאחר מכן כמה דקות של פתיחת הלימוד
והרב מיכה יתחיל מיד לאחר מכן .
*בברכת התורה *
*גולן דיעי*
*קהילת " משכן ידידה (בית יוסף) " הדר גנים פ"ת <www.youtube.com/channel/UCBcyeIIKpDDgOl1cy0SWg0A> <www.youtube.com/channel/UCBcyeIIKpDDgOl1cy0SWg0A>*