.
הערב, יום רביעי, ב-21:00 בבית הכנסת נווה אברהם מתקיים לימוד צורבא לנשים עם הרב חנוך חיימוביץ. לפרטים נוספים: חדוה 052-8305829
! *שיעורו* * השבועי של הרב רן ישראלי*
* נושא השבוע (פרשת לך לך):*

* מתי זוכים לברכה? *
*בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות: *

*מהו סוד עבודת ה' באש**?*

*מדוע צריך לעבוד את ה' שלא על מנת לקבל פרס**? *

*על מה לא היה מוכן האדמו"ר מרוז'ין לוותר**?*

*על מה קרוי השם "פרידמן"**?*

*אצל מי הברכות, אצל ה' או אצל עם ישראל**? *

*"לך לך" – כיצד זה שהקב"ה מרגיל את אברהם לקבל פרס על קיום מצוותו**?*

*האם טל ומטר מגיע על פי הקב"ה או על פי אליהו הנביא**?*

*ומי גוזר גזרות, הקב"ה או הנביא**?*

*מהי האש הנדרשת מאיתנו בתפילה **? *

*למה מזכה מסירות נפש בעבודת ה'**? *

*ולמה זוכה מי שמקפיד על ברכות הנהנין**?*

*ו… מדוע לא כדאי לזלזל בברכות**? *

**תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.*

**תפילת ערבית לפני השיעור בשעה 20:30 ולאחריו בערך ב-22:10 *

**כולם מוזמנים!*

**כיבוד קל יוגש*