שחרית 7.30 . מנחה 16:20 ערבית 17:00 בגין 46 קומה 2.
———- Forwarded message ——— From: יוסי יואלמן < @gmail.com> Date: Wed, Dec 4, 2019 at 10:29 AM ‪Subject: בד"ה : מועד הלוויתה של תמר פניגשטיין (ביתם של משה ונעה מפנינת גנים)‬ To:
כואבים את לכתה בטרם עת של תמר פניגשטיין. ההלוויה תצא ב15:00 מבית העלמין ירקון שער פתח תקווה.