אולם זכור לאברהם בשעה 6:00
אריה בן אליעזר 18 ( גן חבד ) – מנין בנוסח מרוקאי , התחלת התפילה 0550
בראשית בקומה 2 בשעה 06:00 אשכנזי
נוסח ירושלמי באולם הע"ג בשעה 5:40