———- Forwarded message ——— From: יהודה מלינוביץ < @gmail.com> Date: Wed, Feb 12, 2020 at 3:03 PM ‪Subject: שיעור בכולל יום שישי‬ ‪To: יוסי יואלמן < @gmail.com>‬

פרופסור אבישלום וסטרייך מעביר סדרה של 3 שיעורים בביהכנ המרכזי הדר גנים ע"ש ע"ג הנופלים
ברחוב חנה רובינא 5 פ"ת .
השיעורים יועברו במסגרת כולל יום שישי בין השעות 09:30-10:30 החל מתאריך 14/02/20
הנושא : *אמהות , גיור והפריה לאחר המוות : סוגיות בהפריה מלאכותית *
כולם מוזמנים
כיבוד קל יוגש במקום

* השיעור *מבט לפרשה* גם השבוע – קפה ועוגה והארה לשבת. בשעה 8:30 בבי"כ צעירי הדר גנים.
[image: תמונה מוטבעת 1]