*בבית כנסת צעירי הדר גנים:* *בוקר שישי בשמונה וחצי*: מבט לפרשה שבת אחה"צ *בחמש וחצי *לנשים. שימו לב – *השיעור לגברים לא יתקיים השבת *בגלל הסעודה שלקראת הצום. [image: image.png][image: שיעורי שבת פרשת דברים.JPG]