[image: תמונה מוטבעת 1] [image: image.png]
*השבת, פרשת בלק בשעה 17:30 **יעביר את השיעור לנשים הרב אלי טרגין*
*בביהכנ"ס "צעירי הציונות הדתית"*
*זכור לאברהם : בשעה 17:00 שיעור נשים מאת הרב וקסלר *
*ושיעור הרב שלום בשעה 18:30*

**זמני השבת בביה"כ הירושלמי- פרשת בלק*7:30 – דף יומי עם ר' מאיר קייקוב8:00 – שחרית של שבת (קורבנות); ולאחר מוסף – שיעור לילדים עם ר' דניאל כהן ושיעור גמרא במסכת 'ביצה' עם ר' אלון קייזר13:40 – שיעור לילדים ותהלים עם ר' מרדכי שוקרון; שיעור לילדים הבוגרים בטעמי המקרא עם חברנו ארז כהן, שיעור במסכת שבת עם ר' מאיר קייקוב – *מאוד מומלץ!*17:00 – *שיעור מיוחד ומומלץ* מפי רב אורח – הרה"ג *עמנואל מולקנדוב*17:45 – שיעורו השבועי של *הרב עמוס בן נון* בהלכה ובפרשת שבוע *