בבוקר יום שישי "*מבט לפרשה*" לנשים וגברים בשעה 8:30 בבוקר על קפה ועוגה.
*"נשימה לנשמה" – *השיעור לנשים בשבת אחר הצהריים יתקיים *בחמש *בע"ה. בי"כ צעירי הדר גנים, בן אליעזר 18
[image: image.png]

השבת, פרשת* האזינו *בשעה *16:45 בדיוק – *יעביר את השיעור לנשים *הרב ארי לנדא*
בביהכנ"ס "צעירי הציונות הדתית", מנחם בגין 83 *זהו השיעור האחרון לעונה, שנה טובה וגמר טוב*
*זכור לאברהם : *שיעור של הרב שלום כהן בשעה 17:00 הכנה לסוכות