———- Forwarded message ——— From: shai antebi < . @gmail.com> Date: Sun, Oct 6, 2019 at 11:50 PM ‪Subject: התרת נדרים לנשים ביום שלישי בשעה 9:50 בבוקר, ערב יום כיפור ( עברנו למקום גדול יותר)‬ ‪To: יוסי יואלמן <yosiyo@gmail.com>‬

נא להעביר בקהילות!!! >> > > ציבור הנשים מוזמן להתרת נדרים (וקללות) לנשים ונערות שתתקיים ביום שלישי,ערב >> יום כיפור ,בשעה 9:50 בבוקר* ,* >> > *בבית הכנסת משכן ידידה (בית יוסף)**, רחוב חנה רובינא 23 , הדר גנים. * > >> *(נוסח ספרד + עדות המזרח) * >> > נא לשים לב : עברנו מקום !!! > ניתן להצטרף לקבוצת הווטסאפ (ללא ספאם)- למקרה ויהיה צורך להעביר הודעה : > >> chat.whatsapp.com/JwbrbXKnkyvDkjZaltLgu1 >> > אפשר להעביר כספי כפרות לטובת הישיבה של הרב מיכה שליט"א
גמר חתימה טובה > שי אנתבי > 0508367773 > > > > >