אביהם של דני גלזר ורחל שטיינר. מקהילת "מורשה" ———- Forwarded message ——— From: < . @gmail.com> Date: Wed, May 15, 2019 at 12:09 PM ‪Subject: פרטי הלוויה של רפי גלזר ז"ל + זמני תפילות ‬ To: <osher.nadivi@gmail.com> יושבים שבעה ברח' התוף 17 – דירה 2. *זמני התפילות:* שחרית 6:30. מנחה 19:10 ערבית 19:50. ביום שישי מנחה בשעה 13:30.הציבור מתבקש לחזק המניין.