———- Forwarded message ——— From: Gabi Shema <@gmail.com> Date: Tue, Jul 9, 2019 at 4:45 PM ‪Subject: קונטרס "בחן עצמך בהלכות נטילת ידיים"‬ ‪To: יוסי יואלמן <yosiyo@gmail.com>‬
בס"ד
יוסי שלום,
בהמשך לחידון העירוני בהלכות נטילת ידיים שהתקיים בחמישי האחרון ולבקשת רבים שביקשו לדעת את התשובות לשאלות שנשאלו בחידון, החליט *הרב משה לוי *להכין קונטרס (שאליו גם הכניס את רוב השאלות שהיו בחידון) שבאמצעותו כל אחד יוכל לבחון את עצמו בהלכות חשובות אלו.
נודה לעזרתך בהפצת הקונטרס לזיכוי הרבים!
בתודה מראש, גם בשם הרב לוי, גבי