———- Forwarded message ——— From: Gabi Shema < @gmail.com> Date: Sun, Oct 6, 2019 at 11:27 AM ‪Subject: 13 טיפים חשובים מאוד ליום הכיפורים – מהרב משה לוי‬ ‪To: יוסי יואלמן <yosiyo@gmail.com>‬
שלום יוסי,
לבקשת הרב משה לוי, אנא הפץ את המייל הרצ"ה מהרב לוי עם הצרופה.
בתודה מראש.

בס"ד גבי, ערב טוב
אנא, פנה ליואלמן אם אפשר להפיץ בהקדם את הקובץ המצ"ב ובו *טיפים הלכתים חשובים מאד ליום הכיפורים.*
*בנוסף, מי שמעוניין להעביר דרכי את הכפרות למשפחות עניים בני תורה מהשכונה יוכל לפנות אלינו בנייד 0529217271.*
תזכו למצוות. כתיבה וחתימה טובה. משה לוי