———- Forwarded message ——— From: אשוש < @bezeqint.net> Date: Wed, Aug 26, 2020 at 3:28 PM ‪Subject: FW: חייבים לנצח במלחמה –שיעורו של הרב רן ישראלי – הערב ב 20:45‬ To: < @gmail.com>
*שיעורו השבועי של הרב רן ישראלי*
*נושא השבוע* *(פרשת כי תצא):*
* מלחמה ** – חייבים לנצח!!! *
*בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות:*

*כיצד נוכל לנצח את יצר הרע? *

*וכיצד נגרום שכולם יעזרו לנו לנצח אותו?*

*כיצד מסנגר יחזקאל הנביא על עם ישראל? *

*כיצד ניצלו הספנים בים? ובזכות מי?*

*"אף בשרי ישכון לבטח" כיצד זה יקרה בעולם הזה? ובעולם הבא?*

*כיצד מבטלת נתינת מעשר את הדינים?*

*ו… מהי סגולת אמירת פסוקי הנונין המצילה מעין הרע???*

**תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.*

**תפילת ערבית לפני השיעור ב-20:30 ולאחריו (בערך ב-22:00).*

**כולם מוזמנים!*