———- Forwarded message ——— From: אשוש חצב < Date: Wed, Jul 10, 2019 at 3:54 PM ‪Subject: FW: כיצד לצאת מהבלבולים- שיעורו של הרב רן ישראלי - הערב ב 20:45‬ To: < @gmail.com>

[image: לוגו אגף תרבות יהודית (2)]
*שיעורו השבועי של הרב רן ישראלי*
*נושא השבוע* *(פרשת בלק): *

* לצאת מהבלבולים של בלעם – בלק *
*בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות: *

*"שמע ישראל" – מה הכוונה?*

*מה צריך לכוון בשמע ישראל ובברוך שם כבוד מלכותו? *

*מה רצה בלעם לקלל- עול? מסורת? סילוק ההגנה?*

*מדוע בכו משה ועם ישראל?*

*"וירא פנחס" – מה ראה ומה עשה? *

*"פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן" – מה מקור המשפט?*

*מה ביקש בנו של עקביא בן מהללאל? ומה השיבו אביו?*

*מהו הזמן המיוחד לומר בו קריאת שמע?*

*עוצמים עיניים כאשר רואים ערווה וגם בקריאת שמע – מה הקשר?*

*מתי טוב לעיניים לבכות? ומתי מזיק? *

*"דמעות דוחות את תאוות הניאוף" – הכיצד?*

*מהו המכנה המשותף בין 70 האומות?*

*האם קנאתו של פנחס שמרה את עם ישראל מהערווה?*

*למה גרמו העבירות של עם ישראל בדורות הקודמים? והתפילות?*

*ומה השווה והשונה בדורנו?*

*למי ומתי נותנים גדולה מן השמיים?*

*ו… כיצד נוכל לצאת מהבלבולים בדורנו אנו???*

**תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.*

**תפילת ערבית לפני השיעור בשעה 20:30 ולאחריו בערך ב-22:10 *

**כולם מוזמנים!*

**כיבוד קל יוגש*