———- Forwarded message ——— From: בנימין בן-פרח <bbp@neto.net.il> Date: Wed, Sep 9, 2020 at 3:48 PM ‪Subject: FW: תפילות ראש השנה – מוזמנים להירשם‬ ‪To: יוסי יואלמן <yosiyo@gmail.com>‬
יוסי – נא להפיץ

בס"ד
*תפילות ראש השנה (נוסח אשכנז) אצל בן-פרח*

בצל הקורונה, יתקיימו בע"ה תפילות ראש השנה בבית בן-פרח, ולפי הנוהל הבא:
· נוסח התפילה: אשכנז, לפי מחזור רינת ישראל.
· לגברים: התפילות על הגג. יש סככה, או סכך של הסוכה. יש מקום ל- 13 גברים / בנים, תוך הפקדה על מרחק 2 מטר. כמובן לבוא עם מסכה. אם יש כמה גברים מאותה משפחה גרעינית שיכולים להצטופף, ניתן להוסיף בהתאם.
· לנשים: התפילות בשני החדרים הסמוכים. יש מקום ל- 9 נשים / בנות, וכנ"ל. יהיו מזגנים בע"ה.
· מי שרוצה להגיד דבר תורה מוזמן להציע את עצמו. צפויות 5 דרשות: שלוש דרשות בין מנחה לערבית, ושתי דרשות לפני תפילות המוסף. מי שרוצה להתנדב להיות שליח ציבור – נשבץ אותו בשמחה בע"ה.
· ההרשמה מראש היא גם חובה, וגם מחייבת: מי שנרשם מתחייב להגיע לכל התפילות, *ומתחייב להגיע בזמן לכל התפילות*. מעלית שבת פועלת בבניין בע"ה. יש להירשם (תוך ציון מדוייק ומחייב של מספר משתתפים) עד יום שני ח"י אלול, כדי שניתן להיערך כראוי.
· באחריות של כל אחד ואחת להביא בעצמו/ה ציוד אישי, כמו מחזור, טישו, מגבת להשתחווייה, מוצרים לקידוש (יין, מזונות, שתייה, כוס, מפית).
לו"ז:
18.30 ליל ר"ה יום א: מנחה חול של ערב ר"ה; דבר תורה; מעריב של ר"ה.
7.00 שחרית יום א'. יחסית מוקדם כי אין מיזוג במקום. קריאת התורה מהספר תורה של הלל אלעזר ז"ל. קידוש + דבר תורה בערך בשעה 9.30. אין תקיעת שופר כי זה שבת. סיום משוער של התפילה – שעה 11.15.
18.20 מנחה יום א (עם קריאת התורה כי זה מנחה של שבת); דבר תורה; מעריב של ר"ה יום ב. סעודה שלישית של שבת יעשה כל אחד ואחת בביתו, *לפני* מנחה.
7.00 שחרית יום ב'. קריאת התורה מהספר תורה של הלל אלעזר ז"ל. קידוש + דבר תורה בערך בשעה 9.30, ואח"כ תקיעת שופר. סיום משוער של התפילה – שעה 11.30.
18.30 מנחה יום ב; דבר תורה; מעריב של מוצאי החג. לא יתקיים מנהג תשליך במקום (מי שרוצה לקיים מנהג תשליך, יעשה זאת במקום אחר ובשעה אחרת). אחרי תפילת ערבית של מוצאי החג – דיון חופשי בין הנוכחים לגבי אפשרות של תפילות יוה"כ במתכונת דומה, אך במקום מוזג עקב הצום.
*ההרשמה מראש חובה !!! לא ניתן להכניס יותר מהמכסה !!!*

הצעות / שיפורים יתקבלו בע"ה בברכה
בנימין ואורלי בן-פרח
03-9089761, 054-8465817, bbp@neto.net.il

בנימין בן-פרח
ואהבת לרעך כמוך – מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך