"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"

 

בפרשתנו בפעם הראשונה בני יעקב נקראו בני ישראל, ונשאלת השאלה מדוע דווקא במקום הכי נמוך כמו מצרים בני יעקב קיבלו את שמם שילווה אותם במשך כל הדורות עד ימינו אנו- "בני ישראל/ עם ישראל"?

התשובה לכך, אומר הגרי"ד סולוביצ'ייק, שלעם ישראל קיימת תכונה בולטת והיא שרידות על אף הקשיים והתלאות זהו כוחו ועצמותו של עם ישראל! ולכן דווקא במקום הנמוך ביותר הקשה והרע ביותר שם מוגדרים בני יעקב כבני ישראל- עם ישראל לומר לנו ולעלם כולו שעם ישראל יתקיים גם במקומות הכי קשים והכי נוראים כי במקום כזה הוא נוצר!

וזה המסר שעובר בכל ספר שמות- כפי שהוא נקרא על ידי הרמב"ן "ספר הגלות והגאולה" עם ישראל יודע שאם יש גלות בהכרח שתהיה גאולה. כאשר יוסף ירד למצרים אומרים חז"ל שהסוגיה האחרונה שיעקב ויוסף למדו בטרם ירידתו של יוסף היא פרשת "עגלה ערופה" (רש"י, ע"פ חז"ל) ונשאלת השאלה מדוע זה כל כך חשוב לנו לדעת איזה סוגיה הם למדו? התשובה לכך, המסר שרוצים להעביר לנו, ויוסף ידע את זה היטב והיא- אם נסמן נקודה על הגלגל ונניח שהנקודה הזו נמצאת סמוך לקרקע הרי כאשר הסוסים יתחילו לנוע הנקודה על הגלגל שסימנו תעלה למעלה, כך חייו של עם ואף חייו של כל אחד ואחד לפעמים אנחנו נמצאים למטה ואפילו מאוד למטה אך צריך זכור שבעתיד נהיה למעלה המציאות משתנה, לפעמים זה לוקח כמה ימים ופעמים כמה חודשים ובמקרים אחרים כמה שנים אך זה המסר והתקווה של אמונתנו. זה המסר שחז"ל רצו שנדע, כפי שיוסף ידע, אותה עגלה ערופה מראה שלפעמים אדם נמצא למטה והוא עתיד בעזרת כוחותיו וסעייתא דשמיא להיות למעלה. ספר שמות הוא המשך ישיר של אותו הרעיון, האם נוצר במצרים בעבדות בקושי בסבל הוא העם שיוכל לשרוד בתקופות הקשות ולהיות עם חזק ואיתן על אף הקשיים. עם ישראל חי!